ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Μία από τις υπηρεσίες που παρέχει το φροντιστήριο ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ στους μαθητές του, είναι ένα τέστ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ που σαν σκοπό έχει να διευκολύνει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους ώστε να επιλέξουν σωστά σε ποια κατεύθυνση να συνεχίσουν ή ποια επιστημονικά πεδία να επιλέξουν ή και ακόμα σε ποιο τύπο λυκείου θα μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους.
ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΕΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ