ΑΡΧΙΚΗ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΝΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΝΕΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Στα αρχεία που ακολουθούν ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει ότι χρειάζεται για αυτές τις σχολές, όπως:

  • προσόντα υποψηφίων
  • δικαιολογητικά
  • ειδικές κατηγορίες και αντίστοιχα δικαιολογητικά
  • διαδικασίες διεξαγωγής προκαταρκτικών εξετάσεων
  • κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν άμεσα τους υποψηφίους
  • ιδιαίτερες υγειονομικές απαιτήσεις (σωματομετρικά στοιχεία, οπτική οξύτητα - χρωματική αντίληψη, ακουστική οξύτητα)
  • πληροφορίες σχετικές με τις σχολές (έδρες σχολών, επιστημονικά πεδία που ανήκουν, διάρκεια φοίτησης, κ.ά.)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΕΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ